Skip to content

Pipatchara แบรนด์กระเป๋าหนังของคนไทย ที่ไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่คุณภาพ

Pipatchara แบรนด์กระเป๋าหนัง

It’s Time ขอแนะนำ Pipatchara แบรนด์กระเป๋าหนังของคนไทย ที่ไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่คุณภาพและการออกแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น

หลายๆ คนคงอยากหาไอเท็มใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร It’s Time ขอแนะนำ Pipatchara แบรนด์กระเป๋าหนังของคนไทย ที่ไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่คุณภาพและการออกแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งแบรนด์ที่หลายคนยังไม่รู้ เรามาทำความรู้จักความเป็น Pipatchara ให้มากขึ้น ผ่านวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ที่ทำให้เกิดแบรนด์ Pipatchara ขึ้นมา

1. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายระบบนิเวศน์

นอกจาก Pipatchara จะใช้หนังเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกระเป๋าแล้ว เรายังได้มีการสำรวจเพื่อที่จะค้นคว้าหาวัตถุดิบอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายระบบนิเวศน์ เราได้มีการทำงานร่วมกับนักศึกษาและศาตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือของประเทศไทย ในการทำการทดลอง เพื่อที่จะนำวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในแบรนด์ Pipatchara สำหรับวัตถุดิบที่ทางเราเลือกใช้ในการผลิตสายสะพายกระเป๋านั้น เราได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้วัตถุดิบในแบบเดิมที่สายสะพายกระเป๋าจะทำมาจากพลาสติกเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้วัตถุดิบที่ทำจากเมล็ดกาแฟผสมกับพลาสติกรีไซเคิลแทนการใช้วัตถุดิบที่มาจากพลาสติกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2. เบื้องหลังของสินค้าแบรนด์ Pipatchara ทุกชิ้น ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์สินค้าแฟชั่น แต่เราเป็นแบรนด์สำหรับชุมชนที่แท้จริง

สินค้าทุกชิ้นของ Pipatchara ผลิตโดยคนในชุมชนท้องถิ่นจากที่ต่างๆในประเทศไทย เราได้เดินทางไปยังภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อที่จะได้สอนกลุ่มคุณครูในท้องถิ่นในการถักปมและถักสานเป็นลวดลายตามแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Pipatchara เราได้มีการสร้างชุมชนและสร้างงานในพื้นที่ชนบท ทำให้พวกเขาได้มีงานทำและมีรายได้เสริม

ไม่เพียงแต่รายได้เสริมที่พวกเขาจะได้รับเท่านั้น พวกเขายังได้รับความรู้ ทักษะอาชีพ และยังได้รับความสุขอีกด้วย

3. สร้าง Community ฝึกทักษะ มอบโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนชนบทในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

เราได้มีการมองเห็นผ่านกระบวนการทำงานและได้มีการติดตามสังเกตในทุกขั้นตอนการทำงานในการเลือกสรรวัตถุดิบที่จะมาใช้ในกระบวนการผลิต ติดตามกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทางเราไม่ได้มีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องในกระบวนการผลิตและในกระบวนการทำงานของเรา อีกทั้งเรายังได้มีการสำรวจในการนำวัตถุดิบจากพืชและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้ในการผลิต เป็นการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และเรามั่นใจว่าคนงานของเราทั้งหมดได้รับค่าครองชีพขั้นต่ำอย่างเป็นธรรม

ถึงแม้ว่า Pipatchara จะก่อตั้งมาได้เพียงแค่ 2 ปี It’s Time ได้รู้มาว่าได้สร้างชุมชน และได้สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ชนบท ซึ่งนั่นทำให้พวกเขาได้มีงาน ได้มีอาชีพ และมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา มีหลายครอบครัวที่เป็นเจ้าของโรงงานตัดเย็บเล็กๆในท้องถิ่น แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีการเติบโตช้าในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในท้องถิ่นจำนวนมากได้มีการปิดตัวโรงงานของพวกเขาลง เราได้พบกับคนในชุมชนหลายคนที่มีทักษะและความสามารถ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้พวกเขาเป็นซัพพลายเออร์ในการผลิตสินค้าของ Pipatchara เพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเขาให้มีงานทำและมีอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไป